Spring naar content

Evenementenvergunning aanvragen (1)

Stap 1 van 68

 • Voordat u begint

 • Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente Hoeksche Waard.

  Zo werkt het

  • De aanvrager is de persoon die eindverantwoordelijk en aansprakelijk is voor het evenement waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Dit betekent dat bij een paracommerciële instelling een bestuurslid en bij commerciële instellingen een directielid de vergunning kan aanvragen.
  • U logt in met DigiD. Inloggen via eHerkenning is nog niet mogelijk.
  • Velden met een * zijn verplicht.

  Dit heeft u nodig

  Zorg dat u de volgende bijlagen digitaal klaar hebt staan voordat u begint met invullen. U kunt de bijlagen ook per post nazenden.

  • De situatietekening van de locatie en het terrein van het evenement.
  • Het draaiboek met programmering.
  • Indien van toepassing: het tentenboek, constructiegegevens podium, keuringsrapporten attracties, TUG-melding, loterijvergunning, overeenkomst met een schoonmaakdienst, ontheffing drank- en horecawet, routebeschrijving met verkeersplan en locatie verkeersregelaars bij hardloopwedstrijd, wandel-, fiets- of lampionoptocht.

  Tot slot

  Wij adviseren u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor evenementen af te sluiten.

  Privacy

  Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).

 • Aanvrager

  Op onderstaande gegevens krijgt u een bevestiging van de aanvraag. Controleer goed of het ingevulde e-mailadres juist en in gebruik is.
 • Gegevens evenement

 • Binnenlandse of buitenlandse organisatie

 • Formulier einde

 • Omdat uw organisatie in het buitenland is gevestigd heeft u geen DigiD of eHerkenning. U kunt daardoor geen gebruik maken van dit elektronische formulier.

  Download de printversie van dit formulier en verstuur dit ingevuld en voorzien van een handtekening per e-mail of post.

 • DigiD of eHerkenning

  Inloggen via eHerkenning is op dit moment helaas nog niet mogelijk. U logt in met DigiD.

 • Gegevens organisatie

 • Postbus

 • Een postcode bestaat uit vier cijfers en twee letter.
 • Contactpersoon

 • Wie wilt u doorgeven als contactpersoon?

 • Postbus als correspondentieadres?

 • Postbus organisatie

 • Gegevens contactpersoon

 • Uw gegevens (aanvrager voor organisatie)

 • Uw gegevens

 • Data op- en afbouw van uw evenement

 • Hieronder vult u de data en tijdstippen van alle dagen dat uw evenement en activiteiten plaatsvinden inclusief op- en afbouw data. Bij evenementen op zondag dient u rekening te houden met de Zondagswet. Uiteraard geldt dat ook voor de op- en afbouwtijden van het evenement.

 • Opbouw

 • DD slash MM slash JJJJ
 • :
 • :
 • Afbouw

 • DD slash MM slash JJJJ
 • :
 • :
 • Evenement en activiteit

 • DD slash MM slash JJJJ
  dag 1 evenement en activiteiten
 • :
 • :
 • Datum en tijdstippen dag 2 van het evenement

 • DD slash MM slash JJJJ
 • :
 • :
 • Datum en tijdstippen dag 3 van het evenement

 • DD slash MM slash JJJJ
 • :
 • :
 • Overige data en tijden van het evenement

 • Waar wordt het evenement gehouden (exacte locatie en adres)?

 • Activiteitenprofiel

 • Met controversieel evenement wordt bedoeld dat binnen de maatschappij controverse bestaat op onderwerpen zoals geloof, milieu, politiek, seks, drugs en rock en roll. Voorbeelden van controversiële evenementen zijn: Wapenbeurs, Bont evenement, Kickbox gala.
 • Geluid / Muziek

 • Gegevens geluid of muziek

 • Let op: er gelden regels voor de hoogte en tijdstippen van geluidsniveaus/muziek in de buitenruimte

 • Vuurwerk

 • Informatie over vuurwerk

  Het is niet toegestaan om consumentenvuurwerk af te steken, met uitzondering van de jaarwisseling. Er is geen vergunning nodig om consumentenvuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling.

  Om professioneel vuurwerk te mogen afsteken is (afhankelijk van de omvang) een aparte vergunning vereist of kan worden volstaan met een melding. Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland hebben de beslissingsbevoegdheid hierover gemandateerd aan de Omgevingsdienst. Die toetst of de afsteeklocatie voldoet en of degenen die het vuurwerk afsteken daartoe bevoegd zijn.

  Klik hier voor informatie over de ontbrandingstoestemming op de website van de provincie (link opent in nieuw venster)

 • Uitstraling evenement

 • Dieren

 • Denk aan hygiëne mens en dier, dierenwelzijn etc.

 • Gegevens dieren

 • Publieksprofiel

 • Denk hierbij aan: jongeren, ouderen, mensen met een beperking etc.

 • Horecaprofiel

 • Ontheffing schenken alcohol

 • Voor het schenken van (zwak) alcohol heeft u een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.

  U vult hiervoor het formulier “Ontheffing Drank- en Horecawet art. 35 aanvragen (model C)” in (link opent in nieuw venster).

 • Etenswaren

 • Gegevens verkoop etenswaren

 • Geef de locatie(s) duidelijk aan op de situatietekening.
 • Bak- en braadapparatuur

 • Bak- en braadapparatuur

 • Geef in de situatietekening duidelijk aan waar bak-, frituur- en braadapparatuur en gasflessen zich bevinden.
 • Verpakking drink- en etenswaren

 • Let op: De eisen van de HACCP dienen gevolgd te worden. Op: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/markten-en-evenementen-eten-en-drinken (link opent in nieuw venster) vindt u informatie over voedselverstrekking.

 • Energievoorzieningen

 • Ruimtelijk profiel

 • Lever een situatietekening aan. Met behulp van een goede tekening geeft u uzelf en andere partijen inzicht in uw ideeën voor het evenement. Bekijk de tekeningvereisten op de website van de veiligheidsregio.

 • Schoon achterlaten van locatie

 • Overnachting

 • Gegevens overnachting

 • Bestaande bouwwerk of tijdelijk bouwsel

 • Tijdelijke bouwsels kunnen zijn: tenten, podia, tribunes. Een tijdelijk bouwsel wordt telkens opnieuw op- en afgebouwd.
 • Bestaand of tijdelijk bouwwerk

 • Bestaand bouwwerk

 • Tijdelijk bouwwerk

 • Gevolgen voor wegennet en verkeer

 • Afsluiting straten

 • Neem een route-/verkeersplan als bijlage bij deze aanvraag op. dit kan aan het eind van het formulier.

 • Gemeentegrens

 • Gemeenten

 • Openbaar vervoer

 • Verkeersregelaars

 • Gegevens verkeersregelaars

 • Maak in het route-/verkeersplan zichtbaar waar de verkeersregelaars zich bevinden, en u meldt het evenement aan bij www.verkeersregelaarsexamen.nl (link opent in nieuw venster).

 • Parkeervoorzieningen

 • Gegevens parkeervoorzieningen

 • Gevolgen voor verkeerssituatie

 • Bouwsels en materialen

 • Zet de materialen op de situatietekening inclusief schaal.

  ** Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria is gratis te downloaden op http://www.vereniging-bwt.nl/centraal-overleg-bouwconstructies/documenten (link opent in nieuw venster)

 • Lever bij tenten groter dan 25m2 een tentboek aan. Aan het einde van dit aanvraagformulier kunt u dit als bijlage toevoegen

 • Ordelijk verloop evenement

 • Denk aan beveiliging, toegangscontrole, toezichthouders, huisregels enzovoorts.

 • Maatregelen om het evenement ordelijk te laten verlopen

  Neem een beveiligingsplan op in uw draaiboek.
 • Verwacht inzet aantal beveiligers

  Stem de organisatie van beveiliging af met gemeente en politie. Bij B- en C-evenementen altijd een beveiligingsplan indienen.

 • Aanspreekpunt voor hulpdiensten

 • Wie is namens de organisatie het aanspreekpunt voor hulpdiensten en neemt deel aan eventueel overleg met hulpdiensten?

 • Inzet van medische hulpverleners

 • Geen medische hulpverleners

 • Gegevens medische hulpverleners

  Neem een medisch en gezondheidskundig plan op in uw draaiboek. Denk aan: aansturing, loopplan, uitrusting per post, communicatie, eventuele aflossing. U kunt het draaiboek aan het eind van dit formulier toevoegen.

 • Geef het aantal en niveau per hulpverlener aan. Vul de velden in die van toepassing zijn.

  BLS+ (Basic Life Support+). Dit betreft het niveau hulpverleners die ook zicht hebben op het totale klinische beeld van de patiënt. Dit zijn basisartsen, verpleegkundigen met recente ervaring op spoedeisende hulpverlening, IC of CCU. De extra deskundigheid maakt het mogelijk om met dezelfde hulpmiddelen de handelingsvaardigheid te vergroten en/of specifieke klinische beelden te onderkennen. Deze hulpverleners hebben juridisch gezien echter geen andere positie dan eerstehulpverleners op niveau BLS.
  ALS (Advanced Life Support). Dit niveau dient op basis van het vigerend Landelijk Protocol Ambulancezorg geboden te worden door bevoegd en bekwaam personeel van een zorginstelling met de beschikking over ALS instrumentarium. Dit niveau is aanwezig voor hoog complexe hulpvragen en zicht op het totale klinische beeld van de van de patiënt. Tevens dienen zij als professionele ondersteuners van de BLS hulpverleners. Een ALS team bestaat ten minste uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur.
 • Sanitaire voorzieningen

 • Gegevens sanitaire voorzieningen

 • Geef de plaats en het aantal aan op de situatietekening en in het draaiboek. U kunt het draaiboek aan het eind van dit formulier toevoegen.

  Let op verdeling mannen- en vrouwentoiletten, plaskruizen, handenwasgelegenheid, schoonmaak en legen.

 • Verneveld water

 • Bijvoorbeeld douches, whirlpools, sierfonteinen.
 • Toelichting verneveld water

 • Neem hierover contact op met de vergunningverlener van de gemeente per e-mail info@gemeentehw.nl of telefoon 14 0186.
 • Overige activiteiten

 • Bijvoorbeeld tatoeëren/piercen, open vuur, flyeren/samples uitdelen, rondvluchten
 • Gegevens overige activiteiten

 • *** Bij luchtvaart heeft u wellicht ook een ontheffing nodig voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG): https://www.dcmr.nl/onderwerpen/aanvraag-ontheffing-luchtvaartverkeer.html (link opent in nieuw venster)

 • Voeg bij een bingo, loterij of collecte (links openen in nieuw venster) aan het eind van dit formulier de vergunning/toestemming toe

 • Verklaring en bijlage

 • Let op: u kunt maximaal 19 MB voor het totaal aan bijlagen meesturen. Per bijlage is er een maximum van 8 MB.

  Overschrijden de bijlagen dit aantal MB’s, of heeft u ze niet digitaal, stuur ze dan per post na.

 • Bijlagen digitaal meezenden

 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
  • Bijlagen per post nazenden

   U wilt de bijlagen per post sturen. Stuur ze aan: Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

   Doe een brief bij de bijlagen. Zet in de brief uw (organisatie)naam en adres en vermeld dat het bijlagen zijn bij de aanvraag evenementenvergunning die u via de website heeft verstuurd.

   Vermeld daarbij het referentienummer dat vermeld staat in de e-mail die u na verzending van het formulier automatisch toegestuurd krijgt.

  • U kunt voor dit evenement geen gebruik maken van het meldingsformulier. Vraag een evenementenvergunning aan met het formulier “Evenementenvergunning aanvragen”. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Team Vergunningen via telefoonnummer 14 0186 (maandag t/m donderdag 8.00 – 17.00 uur, vrijdag 8.00 – 13.00 uur).
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.