Spring naar content

Leerlingenvervoer aanvragen 2024-2025 (verkort)

Stap 1 van 16

 • Voordat u begint

 • Met dit verkorte formulier vraagt u leerlingenvervoer aan. Stuur dit formulier voor 1 juni in, zodat wij op tijd een beslissing kunnen nemen op uw aanvraag.

  Verkort aanvraagformulier

  Dit verkorte aanvraagformulier kunt u alleen gebruiken als:

  • u in het voorgaande schooljaar al in aanmerking kwam voor een vergoeding van leerlingenvervoer.
  • er geen sprake is van wijzigingen in de situatie (denk aan de leerling is verhuisd, uit huis geplaatst, kan niet meer of juist wel begeleid worden in het vervoer, is naar een andere school overgeplaatst).

  Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, moet u het uitgebreide aanvraagformulier gebruiken. (link opent in nieuw venster).

  Zo werkt het

  • Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet u voor 1 juni indienen.
  • Binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag (en eventueel benodigde bijlagen) ontvangen, nemen wij een beslissing.
  • Indien nodig kunnen wij de beslissing op uw aanvraag met 4 weken uitstellen. Over dat uitstel informeren wij u schriftelijk.
  • Vervolgens sturen wij u een brief of e-mail waarin wij de beslissing op uw aanvraag mededelen.
  • Stuurt u de aanvraag na 1 juni in? Dan kunnen wij helaas niet garanderen dat uw zoon of dochter met ingang van het nieuwe schooljaar gebruik kan maken van het leerlingenvervoer.
  • Velden met een * zijn verplicht.
  • Bent u langer dan 15 minuten bezig met het invullen van de aanvraag, dan krijgt u een melding waarmee u uw sessie kunt verlengen.

  Geef wijzigingen direct door

  • Geef wijzigingen gedurende het schooljaar direct schriftelijk aan de gemeente door. Als u door een wijziging geen recht meer heeft op vergoeding, kan de gemeente de vergoeding namelijk van u terugvorderen.

  Dit heeft u nodig

  • Uw DigiD-inloggegevens
  • Uw rekeningnummer (indien van toepassing)
  • (Adres)gegevens van de school
  • Bij (speciaal) basisonderwijs én een gecorrigeerd verzamelinkomen van minder dan € 29.700,-: digitale versie of scan van IB-60 formulier met verzamelinkomen (peiljaar 2022) van u en uw eventuele echtgeno(o)t(e) of partner. Gratis op te vragen bij de Belastingdienst: 0800-0543. Heeft u de gevraagde bijlagen niet digitaal, dan kunt u deze ook per post nasturen.

  Privacy

  Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).

 • Wijzigingen

 • U bent verplicht om wijzigingen die van invloed zijn op het leerlingenvervoer door te geven aan de gemeente.

  Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld zijn: verhuizing, uit huis geplaatst, andere school, kan niet meer of juist wel begeleid worden in het vervoer, wijziging inkomensgegevens.

 • Correspondentie
  Wilt u het antwoord op deze aanvraag graag per e-mail ontvangen? Vul dan “Ja” in bij de vraag Digitaal antwoord. Let op, u moet dan wel een geldig e-mailadres invullen.
 • Gegevens aanvrager

  Onder ‘aanvrager’ verstaan we: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen. Wanneer de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan de leerling zelf het aanvraagformulier invullen.

 • Het IBAN-nummer vindt u op uw (digitale) rekeningafschriften en/of op uw pas. Maak daarbij onderscheid tussen kleine letters en hoofdletters en gebruik geen spaties.
 • Gegevens leerling

  Een vergoeding voor leerlingenvervoer moet worden aangevraagd in de gemeente waarin de leerling daadwerkelijk verblijft.

  Vul per kind een apart formulier in.

 • Vul hier de officiële naam van de leerling zoals bekend bij de burgerlijke stand in.
  Het adres van de woning is het adres waar de leerling feitelijk verblijft en van waaruit hij/zij de school bezoekt. Dit kan soms anders zijn dan het adres waarop de leerling ingeschreven staat.
 • Adres leerling

 • Gegevens school (of dependance)

  Als de leerling naar een andere school gaat dan in het vorige schooljaar of de school is verhuisd, dan moet u het uitgebreide aanvraagformulier leerlingenvervoer invullen.

 • Lestijden

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Is er op een dag geen les, vul dan bij aanvangs- en eindtijd een 00 (bij zowel Uur als bij Minuten) in.

 • Maandag

 • :
 • :
 • Dinsdag

 • :
 • :
 • Woensdag

 • :
 • :
 • Donderdag

 • :
 • :
 • Vrijdag

 • :
 • :
 • Schoolsoort

 • (Voortgezet) speciaal onderwijs

  ​Het Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn verdeeld in 4 clusters:

  • Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap;
  • Cluster 2: scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, of meervoudig gehandicapte kinderen met één van deze handicaps;
  • Cluster 3: scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap of meervoudig gehandicapte kinderen met één van deze handicaps;
  • Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.
 • Eigen bijdrage (speciaal) basisonderwijs

  U dient de inkomensgegevens aan de gemeente te overleggen in verband met het eventueel heffen van een drempelbedrag. Dit drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 kilometer (gerekend vanaf de woning / de school), indien het (gecorrigeerd) verzamelinkomen van u (en uw partner) meer bedraagt dan € 29.700,- per jaar (peiljaar 2022). Het drempelbedrag is € 630,- per leerling per schooljaar.

  Tevens kunnen wij aan u een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen, wanneer de afstand tussen de woning en de school meer dan 20 kilometer bedraagt. Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school gaan wij uit van de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.

 • U geeft aan dat het verzamelinkomen meer is dan de inkomensgrens van € 29.700,-. Afhankelijk van het soort vervoer moet u mogelijk een drempelbedrag betalen van € 630,- per kind.
 • IB-60 formulier verzamelinkomen

  U geeft aan dat het verzamelinkomen minder is dan de inkomensgrens van € 29.700,-.

  Om het gezinsinkomen te kunnen bepalen dient u een IB-60 formulier van uzelf en, indien aanwezig, van uw echtgeno(o)t(e)/partner te overleggen (peiljaar 2022). Dit formulier waarop het (gecorrigeerd) inkomen staat vermeld kunt u gratis opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.

  Als u dit niet als bijlage toevoegt, gaat de gemeente ervan uit dat het totale verzamelinkomen hoger is dan € 29.700,- en brengen wij u het drempelbedrag van € 630,- per kind in rekening als dit voor u van toepassing is.

 • Bijlagen digitaal

 • Max. bestandsgrootte: 5 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 5 MB.
 • Bijlagen per post

  U wilt de bijlage(n) per post sturen. Stuur aan: Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

  Doe een brief bij de bijlagen. Zet in de brief uw naam en adres en vermeld dat het bijlagen zijn bij de aanvraag leerlingenvervoer die u via de website heeft verstuurd.

 • Opmerkingen

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.